logo programu pion logo eu fond

Vedúci partner:
Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
Partner projektu 1:
Mesto Sabinov
Názov projektu:
Zlepšenie rozvoja športovej turistiky v pohraničných obciach Piwniczna – Zdrój a Sabinov
Číslo projektu:
WTSL.02.01.00-12-256/10

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

Prestavba zimného štadióna na multifunkčnú športovú halu

24. október 2014

Mesto Sabinov v spolupráci s poľským partnerom – Miasto i Gmina Piwniczna-Zdroj úspešne spustili realizáciu spoločného projektu s názvom „Zlepšenie rozvoja športovej turistiky v pohraničných obciach Piwniczna a Sabinov" (č. projektu WTSL.02.01.00-12-256/10). Projekt získal podporu z Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. V rámci projektu sa vybuduje polyfunkčná športová hala v Piwnicznej-Zdroji a mesto Sabinov prestavia jestvujúcu umelú ľadovú plochu na multifunkčnú športovú halu.

Hlavným cieľom projektu, ktorý sa je implementovaný spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, je predovšetkým zlepšenie možností a podmienok pre zimné športové aktivity prestavbou otvorenej ľadovej plochy na multifunkčnú halu zimných športov určenú pre širokú verejnosť. Umožnenie nového efektívneho využitia voľno časových aktivít detí a mládeže v regióne. Prestavbou súčasnej otvorenej umelej ľadovej plochy vznikne plnohodnotný stánok pre zimné športy. Navrhované riešenie ráta s vybudovaním strechy na oceľovo-betónovych nosníkoch a opláštením celej hokejovej haly s dvojitou fasádou z PVC a súčasne v zázemí vzniknú sociálne zariadenia a šatne.

V období od júna 2014 do augusta 2014 prebehli tieto práce na stavebnej časti projektu:
Búracie práce, demontáž mantinelov, odstránenie panelov, búranie betónov, výkop základov, montáž debnenia, viazanie výstuží a betónovanie základových pätiek, násyp a hutnenie podkladných vrstiev, dodávka a montáž oceľovej konštrukcie, Od augusta 2014 do októbra 2014 sa uskutočnili nasledovné práce: ukončenie zemných prác, zhutnenie podložia pod podlahy, montáž izolácie proti zemnej vlhkosti, montáž mantinelov, ochranných sieti, lavičiek, betónovanie podláh betónom vystuženým oceľovými vláknami, ukončenie opláštenia oceľovej konštrukcie.

Náklady na projekt v Sabinove predstavujú sumu 703 tisíc EUR, z čoho 53 % zafinancujú európske zdroje (ERDF) a mesto Sabinov bude spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov vo výške 330 tis. EUR. Nová športová hala bude spustená do prevádzky slávnostným otvorením 9. novembra 2014.

Viac informácií: Ing. Rastislav Mochnacký, projektový manažér, 0905 224 534, 051 772 10 18

Stiahnuť ako PDF

Zlepšenie rozvoja športovej turistiky v pohraničných obciach Piwniczna a Sabinov

4. september 2014

Mesto Sabinov v spolupráci s poľským partnerom – Miasto i Gmina Piwniczna-Zdroj úspešne spustili realizáciu spoločného projektu s názvom „Zlepšenie rozvoja športovej turistiky v pohraničných obciach Piwniczna a Sabinov" (č. projektu WTSL.02.01.00-12-256/10). Projekt získal podporu z Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. V rámci projektu sa vybuduje polyfunkčná športová hala v Piwnicznej-Zdroji a mesto Sabinov prestavia jestvujúcu umelú ľadovú plochu na multifunkčnú športovú halu.

Jestvujúci zimný štadión v meste Sabinov napriek výraznému nárastu návštevnosti v posledných rokoch (36 tisíc návštevníkov ročne) neposkytuje vhodné podmienky na plnohodnotné športové vyžitie aktívnych občanov. Terajšia otvorená ľadová plocha je krajne nevyhovujúca, keďže funguje len krátko počas zimy, pričom v noci musí mrznúť, ináč je jej prevádzka pre mesto Sabinov nerentabilná. Šatne sú umiestnené v nedôstojných unimobunkách. Nie je k dispozícii ani vhodné zázemie (sprchy, toalety a pod.).

Hlavným cieľom projektu, ktorý v týchto dňoch vstupuje do implementačnej fázy je teda zlepšenie možností a podmienok pre zimné športové aktivity prestavbou otvorenej ľadovej plochy na multifunkčnú halu zimných športov určenú pre širokú verejnosť. Vytvoria sa nové možnosti efektívneho využívania voľnočasových aktivít detí a mládeže v regióne. Súčasne sa zníži ekologická záťaž úpravou a modernizáciou vzduchotechniky haly (vrátane zníženia rizika environmentálnych nehôd).

Prestavbou súčasnej otvorenej umelej ľadovej plochy vznikne plnohodnotný stánok pre zimné športy. Navrhované riešenie ráta s vybudovaním strechy na oceľovo-betónovych nosníkoch a opláštením celej hokejovej haly s dvojitou fasádou z PVC a súčasne v zázemí vzniknú sociálne zariadenia a šatne.

Nová multifunkčná hala bude slúžiť nielen pre domácu a zahraničnú verejnosť, ale zároveň ako liaheň hokejových, či krasokorčuliarskych talentov. Na „štadióne" trénujú a hrajú svoje majstrovské zápasy všetky kategórie hokejistov prípravka – žiaci, juniori ako aj dospelí. Súčasťou žiackych a juniorských líg sú aj družstvá z južného Poľska. Zimný štadión bude plniť funkcie organizácie nielen športových, ale aj kultúrnych, spoločenských podujatí počas celého roka, napr. počas „Dní Sabinova". Budú sa tu prezentovať kultúrne kolektívy miest, lokálne umelecké remeslá, mládežnícke skupiny, kulinárske tradície a pod. Súčasne vznikne priestor pre organizovanie menších trhov a výstav.

Náklady na projekt v Sabinove predstavujú sumu 703 tisíc EUR, z čoho 53 % zafinancujú európske zdroje (ERDF) a mesto Sabinov bude spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov vo výške 330 tis. EUR. Nová multifunkčná športová hala by mala slúžiť fanúšikom zimných športov už od konca decembra 2014.

Viac informácií:
Ing. Rastislav Mochnacký, projektový manažér, 0905 224 534, 051 772 10 18

Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Nová multifunkčná hala bude slúžiť nielen pre domácu a zahraničnú verejnosť

15. júl 2014

Mesto Sabinov v spolupráci s poľským partnerom – Miasto i Gmina Piwniczna-Zdroj úspešne spustili realizáciu spoločného projektu s názvom „Zlepšenie rozvoja športovej turistiky v pohraničných obciach Piwniczna a Sabinov" (č. projektu WTSL.02.01.00-12-256/10).

Projekt získal podporu z Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. V rámci projektu sa vybuduje polyfunkčná športová hala v Piwnicznej-Zdroji a mesto Sabinov prestavia jestvujúcu umelú ľadovú plochu na multifunkčnú športovú halu.

Jestvujúci zimný štadión v meste Sabinov napriek výraznému nárastu návštevnosti v posledných rokoch (36 tisíc návštevníkov ročne) neposkytuje vhodné podmienky na plnohodnotné športové vyžitie aktívnych občanov. Terajšia otvorená ľadová plocha je krajne nevyhovujúca, keďže funguje len krátko počas zimy, pričom v noci musí mrznúť, ináč je jej prevádzka pre mesto Sabinov nerentabilná. Šatne sú umiestnené v nedôstojných unimobunkách. Nie je k dispozícii ani vhodné zázemie (sprchy, toalety a pod.).

Hlavným cieľom projektu, ktorý v týchto dňoch vstupuje do implementačnej fázy je teda zlepšenie možností a podmienok pre zimné športové aktivity prestavbou otvorenej ľadovej plochy na multifunkčnú halu zimných športov určenú pre širokú verejnosť. Vytvoria sa nové možnosti efektívneho využívania voľnočasových aktivít detí a mládeže v regióne. Súčasne sa zníži ekologická záťaž úpravou a modernizáciou vzduchotechniky haly (vrátane zníženia rizika environmentálnych nehôd).

Prestavbou súčasnej otvorenej umelej ľadovej plochy vznikne plnohodnotný stánok pre zimné športy. Navrhované riešenie ráta s vybudovaním strechy na oceľovo-betónovych nosníkoch a opláštením celej hokejovej haly s dvojitou fasádou z PVC a súčasne v zázemí vzniknú sociálne zariadenia a šatne.

Nová multifunkčná hala bude slúžiť nielen pre domácu a zahraničnú verejnosť, ale zároveň ako liaheň hokejových, či krasokorčuliarskych talentov. Na „štadióne" trénujú a hrajú svoje majstrovské zápasy všetky kategórie hokejistov prípravka – žiaci, juniori ako aj dospelí. Súčasťou žiackych a juniorských líg sú aj družstvá z južného Poľska. Zimný štadión bude plniť funkcie organizácie nielen športových, ale aj kultúrnych, spoločenských podujatí počas celého roka, napr. počas „Dní Sabinova". Budú sa tu prezentovať kultúrne kolektívy miest, lokálne umelecké remeslá, mládežnícke skupiny, kulinárske tradície a pod. Súčasne vznikne priestor pre organizovanie menších trhov a výstav.

Náklady na projekt v Sabinove predstavujú sumu 703 tisíc EUR, z čoho 53 % zafinancujú európske zdroje (ERDF) a mesto Sabinov bude spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov vo výške 330 tis. EUR. Nová multifunkčná športová hala by mala slúžiť fanúšikom zimných športov už od konca decembra 2014.

Viac informácií:
Ing. Rastislav Mochnacký, projektový manažér, 0905 224 534, 051 772 10 18