logo programu pion logo eu fond

Vedúci partner:
Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
Partner projektu 1:
Mesto Sabinov
Názov projektu:
Zlepšenie rozvoja športovej turistiky v pohraničných obciach Piwniczna – Zdrój a Sabinov
Číslo projektu:
WTSL.02.01.00-12-256/10

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

Z histórie sabinovského hokeja

začiatky športovej a telovýchovnej činnosti

Svoju históriu začal písať sabinovský šport a telovýchova až po I. svetovej vojne po vzniku ČSR. Organizovaný telovýchovný a športový život vzniká až roku 1919, a to v rôznych druhoch športu, ako je futbal, plávanie, atletika a cyklistika.

Na valnom zhromaždení 27.3.1921 bol v Sabinove založený športový klub SAC Sabinov (Sabinovský atletický klub), ktorý si vytýčil za úlohu starať sa o rozvoj futbalu, atletiky, plávania, tenisu, korčuľovania a cyklistiky.

Po krátkom období činnosti TJ SAC Sabinov začali do činnosti prenikať aj zárodky nových druhov športu a to lyžovanie, turistika a z korčuľovania sa začalo prechádzať i na ľadový hokej nie však na hokej, ako ho poznáme dnes.

Mladí ľudia – najmä z radov študentov – v zimných mesiacoch začali hrávať hokej, vo vtedajších podmienkach u nás dosť málo známy šport, a to neorganizovane v prírodných podmienkach na rieke Toryse, na malých vodných plochách v Hliníku, Figure, na Parkaňu, na bývalom tenisovom ihrisku v Šrámkoch a na Teplej vode.

Títo hokejoví nadšenci vytvorili prvé hokejové mužstvo Sabinova a odohrali niekoľko hokejových stretnutí s Lipanmi a ďalšími mestami v blízkom okolí.

Druhá svetová vojna zbrzdila rozvoj hokeja a sabinovský hokej sa nedostal za hranice Prešova a Lipian. No záujem o ľadový hokej sa nestratil. A tak roku 1948 pod strechou TJ ŠK Slávia Sabinov vzniká oddiel ľadového hokeja.

Káder hráčov hokejového oddielu tvorili: bratia Tomčákovci, Rudolf Kuchár, Pavol Jacko, Anton Cisko, Ján Tomko, Pavol Sekerák a ďalší.

Hokej na pochode

Prvé roky v činnosti vytvoreného oddielu ľadového hokeja boli veľmi ťažké. Nebol dostatok finančných prostriedkov a bolo treba vybudovať ľadovú plochu, vyhotoviť mantinely a zabezpečiť hokejovú výstroj. Tieto úlohy sa však zásluhou obetavých funkcionárov i hráčov v krátkom čase zabezpečili. Bola zriadená ľadová plocha s nízkymi mantinelmi, zhotovené hokejové bránky. O to sa najviac zaslúžili funkcionári ako: Július Lánik, Július Petriľak, Alfréd Vargovčík, Jozef Demko a vtedajší aktívny hráči. Bola zhotovená improvizovaná hokejová výstroj (použili sa futbalové chrániče, nohavice sa šili z domácky tkaného plátna, použili sa štulpne a dresy futbalové, výstroj pre brankára bol zhotovený z vriec, filcu a pod. materiálu). Hokejky a korčule si zadovážili hráči sami. Rukavice, hokejky a riadny hokejový výstroj sa postupne dokupovali. Nadšenie a elán prekonali všetky prekážky.

Prvý hokejový zápas sa odohral na novej hracej ploche s mužstvom TJ Bardejov s výsledkom 9:2 pre Sabinov.

K výraznému vzostupu ľadového hokeja došlo po roku 1948, kedy došlo k zjednoteniu telesnej výchovy a športu v našom štáte v jednotnú telovýchovnú organizáciu SOKOL. Odvtedy sa dotovala telovýchova a šport citeľnou finančnou podporou na výstavbu telovýchovných objektov, ako aj na samotnú činnosť oddielov ľadového hokeja. Vtedajší výbor TJ prikročil k výstavbe nového hokejového ihriska. Pre tento účel bol vyvlastnený potrebný pozemok a s výstavbou sa ihneď začalo, takže v roku 1950 mali už hokejisti k dispozícii nové hokejové ihrisko s vysokými mantinelmi, riadnym osvetlením a budovu so sociálnym zariadením. Za telovýchovnú jednotu SOKOL Sabinov sa o výstavbu najviac pričinili Július Chmelár, Alfréd Vargovčík, Michal Mihálik, Pavel Jacko, Jozef Kačala , Juraj Župa, Štefan Eliáš, Jozef Zborovský, Ján Magda, Štefan Šterbinský, Leo Bázler, Edmund Lenz a Pavol Sekerák.

Vybudovanie nového hokejového ihriska, systematický tréning a možnosti voľného korčuľovania pre verejnosť, najmä mládež, sa čoskoro prejavili v nasledujúcich rokoch a dali podnet k rýchlemu rozvoju tohto krásneho zimného športu a k vybudovaniu peknej hokejovej tradície, ktorej výsledky boli veľmi priaznivé a prerástli i rámec bývalého Prešovského kraja.

Za obdobie 60 rokov vyvíjal hokejový oddiel svoju činnosť a používal tieto názvy:

Hokejová sezóna 1949/1950

Do majstrovskej hokejovej súťaže bolo hokejové mužstvo ŠK Slávia Sabinov zaradené v súťažnom ročníku 1949/1950, a to v rámci Prešovského kraja, kde bol zaradený v skupine I. triedy. Pred začatím súťaže odohralo mužstvo niekoľko priateľských zápasov s týmito výsledkami:

Sabinov : Bardejov9 : 2
V. Šariš : Sabinov9 : 4
Sabinov : ČH Bratislava2 : 18
Prvý majstrovský zápas odohralo naše mužstvo 21.1.1950 s mužstvom V. Šariša, nad ktorým zvíťazilo 5:2.

Bol to výsledok prekvapujúci, ale plne zaslúžený. V tomto zápase naše mužstvo nastúpilo v tejto zostave: Ján Lukáč, Ján Tomko, Elek Vargovčík, Rudolf Kuchár, Ladislav Tomčák, Ján Tomčák, Jeroným Klohna, Anton Cisko, František Gargalovič, Anton Lazor, Pavol Jacko, Vladimír Genda, Július Surzen, Vladimír Gajdoš.

Pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa súťaž nedohrala kompletne, takže neúplná tabuľka sezóny vyzerala následovne:

1. Michalovce10 b
2. Sabinov8 b
3. V. Šariš5 b
4. Bardejov4 b
5. Prešov3 b
6. Humenné1 b

Výsledky majstrovských zápasov:

Sabinov : V. Šariš5 : 2
Bardejov : Sabinov1 : 7
Sabinov : Humenné5 : 5
Michalovce : Sabinov4 : 3
Sabinov : Bardejov6 : 3

Najlepšími strelcami boli:
J. Tomčák – 32 gólov, R. Kuchár 16 gólov, J. Klohna 10 gólov.

Táto sezóna skončila pre naše mužstvo pomerne úspešne a dala podnet k ďalšiemu rozvoju hokeja, povzbudila agilných funkcionárovi hráčov a ukázala, že naše mužstvo v konkurencii východoslovenských miest nebude hrať podradnú úlohu.

Hokejová sezóna 1951/1952

Výsledky majstrovských zápasov:

Vranov : Sabinov10 : 10
Humenné : Sabinov5 : 9
Bardejov : Sabinov1 : 17
Sabinov : V. Šariš9 : 1
V. Šariš : Sabinov7 : 0

Hrali sa aj prípravné zápasy. Za zmienku stojí zápas Sabinov : Košice 10 : 4 (800 divákov), Sabinov : Poprad 3 : 19 (900 divákov) a  Sabinov : Stavbár Ostrava (I. hok. liga) 5 : 12 (600 divákov).

Hokejová sezóna 1953/1954

V tomto období bola zakúpená kompletná hokejová výstroj. Mužstvo viedol ako hrajúci tréner J. Tomčák a kapitánom sa stal Elek Vargovčík.

Výsledky majstrovských zápasov:

Sabinov : Dukla Sabinov 6 : 5
V.Šariš : Sabinov0 : 9
Sabinov : V.Šariš0 : 3
Sabinov : Slovan Bratislava 3 :11
Sabinov : Križik Prešov 2 : 7 a 4 : 11
Sabinov : Jednota Žilina2 : 9
Lok. Košice : Sabinov5 : 4
St. Ľubovňa : Sabinov1 :14

Hokejová sezóna 1954/1955

Majstrovská súťaž v tejto sezóne sa hrala turnajovým spôsobom v dvoch skupinách po troch mužstvách. Z druhej skupiny kde, štartovali mužstvá: Košice, Sp. Nová Ves a Sabinov, vyšlo ako víťaz mužstvo Sabinova. Naše mužstvo potom odohralo finálové stretnutie o postup s víťazom I. skupiny Slavojom Veľký Šariš, nad ktorým zvíťazilo v pomere 7:3 a kvalifikovalo sa tak do celoslovenskej divízie skupiny H.

Zámery a ciele k postupu do vyššej súťaže sa splnili, radosť z úspechu bola nesmierne veľká, zvýšil sa záujem verejnosti o hokej, stúpli návštevy, vytvorila sa perspektívna mládežnícka základňa. V tomto období bolo popri A- mužstve vytvorené aj dorastenecké mužstvo, ktoré si v súťaži viedlo veľmi úspešne pod vedením V.Loumu.

Bola rozšírená i žiacka základňa, čo sa v neskoršom období ukázalo ako veľmi správne a prospešné a prejavilo sa to v kvalitnom raste mladých odchovancov, ktorí sa stali zásobárňou dorastu i A-mužstva v neskorších rokoch.

Hokejová sezóna 1955/1956

Naše hokejové A-mužstvo v tejto sezóne štartovalo ako nováčik v celoslovenskej divízii skupiny H, kde štartovali tieto mužstvá: Spišské Podhradie, Kežmarok, Brezno, Dukla Prešov, Martin a Sabinov. Do tejto sezóny sme išli s cieľom, aby sa naše hokejové mužstvo v súťaži udržalo, čo sa nám v plnej miere aj podarilo. V konečnej tabuľke skončilo naše mužstvo na 4. mieste a zabezpečilo si účasť v súťaži aj v budúcom ročníku.

Naše dorastenecké mužstvo vyhralo svoju súťaž a odohralo kvalifikačné zápasy o postup do II. dorasteneckej ligy s dorastencami v Poprade a v Nitre. Stalo sa víťazom tejto 2.kvalifikačnej skupiny a postúpilo.

Trénermi v tejto sezóne boli J. Tomčák (A-mužstvo), V. Louma (dorast), E. Huňady (žiaci).

Hokejová sezóna 1956/1957

Táto sezóna bola asi najúspešnejšia v celej histórii ľadového hokeja v Sabinove. Pričinili sa o to hlavne naši dorastenci svojím výrazným úspechom, ktorí sa stali víťazom II. celoslovenskej dorasteneckej ligy v svojej skupine. Na turnaji v Nitre, kde štartovali 4 najlepšie slovenské dorastenecké mužstvá skončili na 2. mieste za Slovanom Bratislava a spolu s ním sa kvalifikovali do finále o dorasteneckého majstra ČSR v Gottwaldove (dnešný Zlín). Na tomto turnaji štartovali tieto mužstvá: Moterlet Praha, ČH Brno, SONP Kladno, VŽKG Vítkovice, Slovan Bratislava a Sabinov. Boli to dorastenecké mužstvá zvučných mien s bohatou hokejovou tradíciou a so zimnými štadiónmi.

Najúspešnejšie družstvo v 50-ročnej historii sabinovského hokeja

Najúspešnejšie družstvo v 50-ročnej historii sabinovského hokeja, mužstvo starších dorastencov z roku 1957. Foto zo zimného štadióna v Gottwaldove (dnešný Zlín).

Jediné vidiecke sabinovské dorastenecké mužstvo tieto podmienky nemalo. No i napriek tomu vybojovaná účasť na turnaji medzi 6 najlepšími dorasteneckými mužstvami v ČSR bolo jedinečným úspechom našej hokejovej histórie, ktorá sa už v priebehu ďalších rokov neopakovala. Naše mužstvo síce skončilo na poslednom mieste, ale aj tak si vedelo tento úspech oceniť.

Hokejové A-mužstvo pod vedením trénera Fr. Jirasa sa umiestnilo v divízii H na 4. mieste. Bolo doplnené hráčmi z posádky – Uvírom, Řešatkom, Pavlíčkom a Holomkom.

Hokejové sezóny 1957-1959

V týchto rokoch naše hokejové A-mužstvo i dorastenci úspešne reprezentovali naše oddielové farby vo svojich súťažiach. Umiestňovali sa v hornej polovici tabuliek.

V období rokov 1957-1964

Funkciu trénera hokejového mužstva a zároveň aj člena výboru TJ a oddielu v tomto období vykonával František Jiras, vtedajší veliteľ miestnej vojenskej posádky.

Za jeho trénerskej činnosti náš ľadový hokej veľmi dobre prosperoval. V tomto období bolo vytvorené dokonca aj B- mužstvo dospelých pod vedením trénera Ladislava Ochotníckeho a vedúce mužstva Štefana Magdu. A- mužstvo hralo celoslovenskú divíziu, B-mužstvo krajskú súťaž spolu s Tatranom Prešov (v rokoch1960-1962), dorast štartoval v krajskom majstrovstve a žiaci taktiež v rámci kraja. Z hokejových výsledkov zaznamenávame: Sabinov- Vysoké Tatry 11:7, Sabinov – Kežmarok 8:7, Sabinov- Spišská Nová Ves 3:5, Košice- Sabinov 8:3, Krompachy- Sabinov 3:4, Sabinov- Svit 5:2.

mužstvo dospelých 1965

Hokejová sezóna 1969/1970

V uvedenom ročníku hokejovej sezóny štartovalo naše mužstvo dospelých v 1.A triede Východoslovenského kraja spoločne s mužstvami: Myslava, Nižná Myšľa, Bardejov, Trstená a Valaliky.

Výsledky majstrovských zápasov:

Sabinov : Myslava4 : 5
N. Myšľa : Sabinov0 : 5
Sabinov : Bardejov5 : 5
Trstena : Sabinov5 :12
Sabinov : Valaliky10: 2

Naše mužstvo sa umiestnilo na 2. mieste a zúčastnilo sa aj kvalifikácie o postup do krajských majstrovstiev, ktoré vyhralo, a to víťazstvom nad mužstvom TJ Huncovce 9:4 a 5:3. Pre nedostatok finančných prostriedkov však mužstvo do krajských majstrovstiev nenastúpilo a štartovalo aj naďalej v krajskej súťaží 1. A triedy.

Tréner mužstva bol Koloman Bornemizsa, ktorý trénoval hokejové mužstvo od roku 1965 do roku 1971.

Hokejová sezóne 1971-1972

prevzal ako tréner hokejové mužstvo našej TJ Andrej Greško, bývalí náš odchovanec, neskoršie hráč TJ Lokomotívy VŠŽ Košice a Tatrana Prešov. Situácia v oddiely bola veľmi neutešená. Išlo o to, aby sa zabezpečila účasť mužstva v krajskej súťaží. Do súťaže sme nastupovali bez predchádzajúcej tréningovej prípravy. Z mužstva odchádzali niekoľkí hráči na vojenskú základnú službu a iní na štúdiá. Káder mužstva bol doplnený o dva posily z vojakov prešovskej posádky. Niektorí hráči končili s aktívnou hokejovou činnosťou. Súťaž bola odohraná a naše mužstvo sa umiestnilo na druhom mieste.

mužstvo dospelých 1972-1974

Ročník 1972/73

naše mužstvo sa umiestnilo na druhom mieste. Súťaž vyhrali hokejisti TJ Družstevník Jarovnice, ktorí postúpili do krajských majstrovstiev. Dorastenecké a žiacke mužstvo už neexistovalo od roku 1969. Žiaci sa zúčastňovali nepravidelných turnajov iba v rámci ŠHM za svoje školy. I napriek všemožnej snahe výboru TJ i ĽH nepodarilo sa zastaviť úpadok hokeja, nepodarilo sa získať obetavých pracovníkov a zlepšiť činnosť oddielu ĽH.

Ročník 1973/74

V I. triede malo naše mužstvo za súperov tieto hokejové celky: Spišská Teplička, Spišské Vlachy, Dlhá Lúka a Krompachy. Dorastenecké mužstvo hralo v krajských majstrovstvách. Za súperov mali dorastencov z Harichoviec, Bardejova a Levoče. Žiaci hrali hokejové zápasy so školami v Prešove, Lipanoch, Veľkom Šariši, Jarovniciach a v Solivare

Spracované podľa brožúry:
25 rokov ľadového hokeja v Sabinove

V popredí ľadová hracia plocha, za ňou je budova, kde sú šatne a sociálne zariadenie.

V popredí ľadová hracia plocha, za ňou je budova, kde sú šatne a sociálne zariadenie.

Rok 1993 Mesto Sabinov sa odovzdáva do užívania umelú ladovú plochu

V piatok, 12. februára 1993 o 13-tej hodine sa splnil sen všetkých priaznivcov športu v Sabinove, predovšetkým však tých, ktorým učarovala hokejka a korčuľovanie: Primátor mesta, pán Michal Bodnár symbolickým prestrihnutím pásky oficiálne odovzdal do užívania umelú ľadovú plochu. Sen a túžba sa v tej chvíli stali skutočnosťou. Po viac ako 60 rokoch, počas ktorých sa korčuľovalo a hral hokej na provizórnych kíziskách, či zamrznutých vodných plochách v rôznych mestských častiach (Hliníku, Figúre, Na parkaňu, v Sramkoch a od roku 1950 na doterajšom hokejovom ihrisku s prírodným ľadom), dostalo, sabinovská športumilovná verejnosť, ale hlavne deti a mládež od mesta dar, ktorý dáva pravidelnému športovaniu nové dimenzie.

Slávnostný nástup na ľadovú plochu

Slávnostný nástup na ľadovú plochu

Príhovor predsedu MHK Sabinov Ing. Petra Molčana. Vľavo primátor Sabinova Michal Bodnár, vpravo predseda TJ Slovan Sabinov Ing. Jozef Jurica

Základný kameň výstavby UĽP bol položený v júli roku 1986 pri príležitosti 65. výročia založenia organizovaného športu a telovýchovy v našom meste, Jej generálnym projektantom bola Kovoprojekta Prešov. Hlavným dodávateľom stavebných prác bol na ich začiatku Slovšport Prešov. Po jeho zrušení a zániku všetky práce — hoci s veľkými ťažkosťami a problémami, až do ukončenia výstavby zabezpečovala TJ Strojsan Sabinov.

Hlavným dodávateľom technologickej časti, montáže a uvedenia do prevádzky realizovala ČKD Praha. Ďalšími subdodávateľmi po­mocných stavebných prác boli Stavris Sabinov, Stavovýroba a služby Sabinov, Stavex Prešov a VEZ Prešov.

Slávnostné otvorenie

Všetka ťarcha realizačných prác v stavebnom a finančnom objeme počas skoro siedmich rokov výstavby spočívala na Mestskom úrade (predovšetkým na jeho stavebnom a finančnom odbore), ako hlavnom investorovi akcie.

Celkový investičný náklad ku dňu otvorenia UĽP predstavoval čerpanie skoro 15 mil. korún.

Odovzdaním UĽP do užívania však práce na objekte nekončia. Je potrebné pokračovať na prístavbe sociálnych zariadení, prístupových cestách, terénnych úpravách a celkovom skrášlení areálu. Pán primátor vo svojom otváracom príhovore prosil v tomto smere verejnosť o trpezlivosť: Súčasná ekonomická situácia sa veľmi tvrdo dotýka aj nášho mesta a jeho pokladne.

Zúčastnený na slávnostnom otvorení UĽP

Na slávnostnom otvorení UĽP sa zúčastnili poslanci MsZ, predstavitelia samosprávy mesta, pracovníci MsÚ, zástupcovia štátnych orgánov a inštitúcií, predstavitelia bývalého MsNV v Sabinove, ktorí začali s výstavbou a riaditelia mestských podnikov a organizácií

Oficiálnu časť milej slávnosti ukončil symbolický - prípitok primátora mesta Michala Bodnára a predsedu TJ Strojsan Sabinov, Ing. Jozefa Juricu.

A potom už vymenili najmenší sabinovskí hokejisti pestrofarbné trepotalky za hokejky. A po krátkych krasokorčuliarskych exhibičných vystúpeniach Lindy Zamboŕskej a Moniky Tomečkovej (TJ Kraso Prešov), sa so všetkou vážnosťou a hokejovou zarputilosťou pustili do modelovaného hokejového zápasu (pre štatistikov do pozornosti : v zápase hokejovej prípravky HK TJ Strojsan Sabinov 3x7 min. zvíťazili žltý nad červenými 1:0 (0:0, 0:0, 1:0 ), gólom Tomáša Molčana.

Zúčastnený na slávnostnom otvorení UĽP

To, že športovú časť slávnosti vyplnili práve tí najmenší nebola vôbec náhoda. Ani ten špalier na korčuliach pozdĺž mantinelov od jednej modrej čiary po druhú. Tento športový stánok, vybudovaný mestom v rámci volebného programu, je určený predovšetkým deťom a mládeži Sabinova a širokého okolia. Im všetkým boli adresované záverečné slová primátora : — aby na tejto ľadovej ploche nachádzali vždy dostatok radosti z pohybu, z gólov v súperovej sieti i z utvorených nových priatelstiev a kamarátstiev.

Efektívne využívanie UĽP nebude však závisieť len od záujmu detí a mládeže. Ale aj od toho, aké im my, dospelí dokážeme vytvoriť podmienky. Materiálnymi počnúc a duchovnými končiac. Ako ich dokážeme pritiahnuť a motivovať k pravidelnému športovaniu, k zvyšovaniu fyzickej zdatnosti a k upevňovaniu zdravia, akú budeme mať vytrvalosť pri rozvíjaní talentu budúcej sabinovskej hokejovej generácie.

Slávnostné otvorenie UĽP v Sabinove sa vydarilo. A nie len vd‘aka nádhernému počasiu a precíznej organizačnej príprave jeho realizátorov (Mestský úrad, Verejno-prospešné služby, Mestské kultúrne stredisko). Svojim výrazným, podielom k tomu prispeli svojim sponzorstvom ai nasledovné firmy a organizácie: FEMIX (JUDr. M. Feninj, TLAČIAREŇ DROSC (Z. Drosc), EKO-KART s. r. o., TEDAS fpp. J. Soľar, J. Dzúrikj, OBAPS (J. Bujnovský), LABUŽNÍK (Ľ. Uhľar), VÝCHODOSLOVENSKÉ TEHELNE, REŠTAURÁCIA KORZO (J. Gajdoš), REŠTAURÁCIA KULTÚRNY DOM (M. Roxerová), CICMAN R+J (PP- R- Cicman, f. Cicman), DROGÉRIA ANNA (A. Liptáková), GALASTROJ a. s., GALAX (A. GALAj, PD ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE, TAVEL (J. Vrábel), SABINA s. r. o., BERDIS (J. Berdis), ELEKTROPANEL o. s., MILK-AGRO s. r. o., SANAS s. r. o., BASPOL-ZELENINA, POTRAVINY (Ing. S. Ba-ňas), BASPOL - LAHÔDKY (P. Baňas), MÄSO - ÚDENINY JOZEF ZUBRICKÝ.

Hokejová prípravka 1994 – 1995

Hokejová prípravka 1994 – 1995

V roku 1998 si na staré hokejové časy zaspomínali niekdajší sabinovskí hráči

V roku 1998 si na staré hokejové časy zaspomínali niekdajší sabinovskí hráči

Použité fotografie sú súčasťou fotodokumentačných príloh Kroniky mesta Sabinov.